Samarbeid

Grasb samarb1Blue Horn Jazzband samarbeider gjerne med kor og korps.

Ref.: Vestnes Musikklag, Credo, Stranda Blandakor, Hundeidvik Blandakor, Blue Castello, Velledalskoret kabaret, Lurlåt, Sykkylven Blandakor, Mannskoret Vyrde