Markeringer

Grasbaneaapning 5 2006Bandet har blitt flittig brukt når ting skal feires: Båtdåper, bruåpninger, stadionåpning, kongresser, rotarysamlinger, kommunejubileum, private og offentlige festarrangement og spesielle jubileumsmarkeringer.