Kirkekonserter

Vi har laget en rekke kirkekonserter på det vi synes er et flott og særpreget repertoar som spenner fra New Orleans til nordiske toner. I tillegg til egen vokal, Halstein Kurseth, har vi samarbeid med Margrethe Ødegård Velle fra Sykkylven og Marilyn Keller fra USA.

Konsert Marilyn 2 09. Konsert Marilyn 5 09