Oppdrag

historie-2003

Blue Horn Jazzband har hatt musikere med lang
erfaring og stor bredde og har derfor vært et
fleksibelt band. Internt kaller vi oss et «bruksband».

Bildet er bandet i 2004.